Nasza Oferta

Firma Adames zajmuje się zarządzaniem i administrowaniem obiektami mieszkalnymi, biurowymi, handlowymi oraz specjalistycznymi.

 

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

- Wyszukiwanie dodatkowych źródeł przychodów Wspólnoty.

- Nadzór na utrzymaniem w należytym porządku i czystości części wspólnych budynku.

- Pozyskiwanie najemców na lokale użytkowe.

- Przygotowywanie i organizowanie corocznych zebrań Wspólnoty.

- Przygotowywanie projektów uchwał i innych aktów prawnych (regulaminy, statut).

- Pomoc w pozyskiwanie środków na cele remontowe (np. termomodernizacja, wymiana instalacji wod.kan. itp.)

- Prowadzenie oraz aktualizacja wykazu właścicieli, najemców.

- Pozyskiwanie, negocjowanie warunków umów z dostawcami mediów (energia elektryczna, energia - cieplna, zimna woda i ścieki, wywóz nieczystości).

- Bieżące monitorowanie ilości osób zamieszkujących dany lokal.

 

Obsługa techniczna

- Prowadzenie bieżącej ewidencji zgłoszeń konserwacyjnych i terminów ich realizacji.

- Prowadzenie książki obiektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Przechowywanie i utrzymywanie w należytym stanie dokumentacji technicznej budynku.

- Przeprowadzanie okresowych przeglądów zgodnie z ustawą Prawo Budowlane.

- Kontrola bieżących napraw i konserwacji budynku.

- Przygotowywanie planów remontowych.

- Realizacja planów remontów zgodnie z przyjętą uchwałą.

- Pozyskiwanie wykonawców usług i robót budowlanych, negocjowanie cen i warunków umów.

- Nadzór techniczny nad bieżącą obsługą budynków.

- Bieżące informowanie zarządu Wspólnoty o stanie technicznym nieruchomości i stopniu zaawansowania przeprowadzonych prac remontowych.

 

Obsługa księgowo – bankowa

- Prowadzenie księgowości przy pomocy specjalistycznego programu komputerowego.

- Przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej.

- Prowadzenie rachunku bankowego klienta.

- Prowadzenie sprawozdawczości Klienta dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Sporządzanie rocznych planów sprawozdawczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji

- Roczne rozliczenie świadczeń za rok poprzedni po zebraniu sprawozdawczym.

- Bieżące informowanie Klienta o kosztach związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, mediów oraz kosztów remontów.

- Przedkładanie do Klienta przekazów bankowych w celu terminowej regulacji należności, sprawdzanie faktur pod względem formalnym i rachunkowych.

Dane Kontaktowe

ADAMES
Zarządzanie nieruchomościami


ul. Mickiewicza 39
34-100 Wadowice

 

Tel: +48 604 289 184 

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

NIP            551-115-57-23
REGON     002413901Telefony alarmowe

Pogotowie Ratunkowe 999

Straż Pożarna 998

Policja 997

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne 994

Pogotowie Ciepłownicze 993

Pogotowie Gazowe 992

Pogotowie Energetyczne
(po godz. 17-tej)
991

Pogotowie Energetyczne 022 821 31 31